Regulamin zajęć na torze

Biorąc udział w zajęciach na torze, zobowiązujesz się przestrzegać niniejszego regulaminu:

  1. Oświadczenia
   • Podpisałeś/podpisałaś oświadczenie. W przypadku osób niepełnoletnich wymagane jest podpisanie oświadczenia przez rodzica.
   • Posiadasz ważne OC, które obejmuje uprawianie kolarstwa torowego.
   • Stosujesz się do poleceń Trenera i Organizatora.
   • Szanujesz powierzony Ci sprzęt.
   • Szanujesz tor – nie śmiecisz, nie plujesz, nie smarkasz.
  2. Bezpieczeństwo – limit uczestników
   • Ze względów bezpieczeństwa, liczba osób uczestniczących w treningu jest ograniczona do 25 osób.
  3. Zajęcia
   • Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 15. lat. Osoby niepełnoletnie potrzebują zgody opiekuna prawnego.
   • Treningi odbywają się:
    • w środy o godzinie 20.30-22.00
    • w piątki o godzinie 19:30-21:00
    • w niedzielę o godzinie 19:00-20:30
   • Zajęcia mogą być odwołane z powodu zawodów, bądź innej niedostępności toru (koszt zajęć będzie przeniesiony na inny termin).
   • Warunkiem koniecznym odbycia się zajęć jest zebranie odpowiedniej liczby osób.
  4. Zapisy
   • Zapisać można się z góry na cały miesiąc, bądź na pojedynczy trening.
   • Na trening można się zapisać na stronie http://velodame.pl/treningi-na-torze/ bądź zgłosić do Organizatora.
   • Osoby, które opłaciły miesięczny abonament automatycznie znajdują się na liście w danym miesiącu. Do momentu odwołania mają pierwszeństwo zapisu w następnych miesiącach.
   • Lista uczestników na dany trening jest zamykana o godzinie 20:00 w dzień poprzedzający trening.
  5. Odwoływanie obecności na zajęciach
   • Aby nie stracić opłaty za zajęcia należy powiadomić Organizatora o nieobecności do godziny 20:00 dnia poprzedzającego trening (tj. do wtorku, czwartku bądź soboty)
  6. Odrabianie zajęć
   • W przypadku gdy nie ma możliwości uczestniczyć w zajęciach, przewiduje się możliwość ich odrobienia, o ile zostaną spełnione następujące warunki:
    • Nieobecność zostanie zgłoszone przed zamknięciem listy
    • Po zamknięciu listy na dzień, kiedy chce się odrobić zajęcia, będą wolne miejsca. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Regulamin PZKol