Regulamin zajęć na torze

Biorąc udział w zajęciach na torze, zobowiązujesz się przestrzegać niniejszego regulaminu:

 

 1. Oświadczenia
 • Podpisałeś/podpisałaś oświadczenie. W przypadku osób niepełnoletnich wymagane jest podpisanie oświadczenia przez rodzica.
 • Posiadasz ważne OC, które obejmuje uprawianie kolarstwa torowego.
 • Stosujesz się do poleceń Trenera i Organizatora.
 • Szanujesz powierzony Ci sprzęt.
 • Szanujesz tor – nie śmiecisz, nie plujesz, nie smarkasz.
 1. Bezpieczeństwo – limit uczestników
 • Ze względów bezpieczeństwa, liczba osób uczestniczących w treningu jest ograniczona.
 1. Zajęcia
 • Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 15. lat.
 • Treningi odbywają się:
  • w środy o godzinie 20.30-22.00
  • w piątki o godzinie 19:30-21:00
  • w niedzielę o godzinie 19:00-20:30
 • Zajęcia mogą być odwołane z powodu zawodów, bądź innej niedostępności toru (koszt zajęć będzie przeniesiony na inny termin).
 • Warunkiem koniecznym odbycia się zajęć jest zebranie odpowiedniej liczby osób.
 • Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 15. lat. Osoby niepełnoletnie potrzebują zgody rodzica.
 1. Zapisy
 • Decyduje kolejność zgłoszeń, jednak pierwszeństwo mają osoby ze stałej listy.
 • W przypadku braku wolnych miejsc można zapisać się na listę rezerwową.
 • Lista wszystkich uczestników na dany trening jest zamykana o godzinie 20:00 w dzień poprzedzający trening.
 1. Stała lista
 • Jeśli są wolne miejsca, można zapisać się na stałą listę przez zgłoszenie się do Organizatora i opłacenie karnetu.
 1. Odwoływanie obecności na zajęciach
 • Aby nie stracić opłaty za zajęcia należy powiadomić Organizatora o nieobecności do godziny 20:00 dnia poprzedzającego trening (tj. do wtorku, czwartku bądź soboty)
 • Limity nieobecności:
  • Organizator może wypisać uczestnika ze stałej listy, jeżeli odwoła on
   więcej niż:

   • 1 nieobecność – w przypadku osób trenujących 1 raz w tygodniu
   • 2 nieobecności – w przypadku osób trenujących 2 razy w tygodniu
   • 3 nieobecności – w przypadku osób trenujących 3 razy w tygodniu

 

Regulamin PZKol